Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Uchwa造 Rady Miasta W這c豉wek - 2011 rok
Uchwa豉 NR VIII/57/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na przej璚ie sztandaru przez 3 Batalion Drogowo – Mostowy.

Uchwa豉 NR VIII/56/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie wskazania Wiceprzewodnicz帷ego Rady Miasta do wykonywania niekt鏎ych czynno軼i w stosunku do Przewodnicz帷ego Rady Miasta W這c豉wek .

Uchwa豉 NR VIII/55/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zasad obci捫ania nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek s逝瞠bno軼iami gruntowymi i przesy逝.

Uchwa豉 NR VIII/54/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie utworzenia jednostki bud瞠towej pn. Administracja Zasob闚 Mieszkaniowych.

Uchwa豉 NR VIII/53/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
zmieniaj帷ej uchwa喚 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto W這c豉wek na lata 2007 – 2011.

Uchwa豉 NR VIII/52/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zwolnienia z obowi您ku oddania w u篡tkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomo軼i gruntowej stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako dzia趾a nr 70 (KM – 106) o pow. 0,0585 ha, na rzecz os鏏 fizycznych oraz wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty w wysoko軼i 95% od pierwszej op豉ty z tytu逝 nabycia u篡tkowania wieczystego.

Uchwa豉 NR VIII/51/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zwolnienia z obowi您ku oddania w u篡tkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomo軼i gruntowej stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako dzia趾a nr 11/1 (KM – 58) o pow. 0,1101 ha, na rzecz os鏏 fizycznych oraz wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty w wysoko軼i 95% od pierwszej op豉ty z tytu逝 nabycia u篡tkowania wieczystego.

Uchwa豉 NR VIII/50/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zwolnienia z obowi您ku oddania w u篡tkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomo軼i gruntowej stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako dzia趾a nr 66 (KM – 106) o pow. 0,0588 ha, na rzecz osoby fizycznej oraz wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty w wysoko軼i 95% od pierwszej op豉ty z tytu逝 nabycia u篡tkowania wieczystego.

Uchwa豉 NR VIII/49/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zwolnienia z obowi您ku oddania w u篡tkowanie wieczyste na okres 50 lat w drodze przetargu nieruchomo軼i gruntowej stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 43b, oznaczonej jako dzia趾a nr 12 (KM – 77) o pow. 0,0893 ha, na rzecz os鏏 fizycznych oraz wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty w wysoko軼i 95% od pierwszej op豉ty z tytu逝 nabycia u篡tkowania wieczystego.

Uchwa豉 NR VIII/48/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci捫ania nieruchomo軼i oraz ich wydzier瘸wiania lub wynajmowania na czas oznaczony d逝窺zy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwa豉 NR VIII/47/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie podzia逝 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych przyznanych Gminie Miasto W這c豉wek na realizacj w 2011 roku zada na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych.

Uchwa豉 NR VIII/46/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie przyj璚ia Miejskiego Programu Przeciwdzia豉nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015.

Uchwa豉 NR VIII/45/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie przyj璚ia sprawozdania z dzia豉lno軼i Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy spo貫cznej za rok 2010.

Uchwa豉 NR VIII/44/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 24 marca 2011 roku.
w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szko造 Policealnej nr 7 w Zespole Szk馧 Nr 5 we W這c豉wku .

Uchwa豉 NR VII/43/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyznaczenia delegat闚 do kujawsko – Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin.

Uchwa豉 NR VII/42/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie powo豉nia komisji dora幡ej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta W這c豉wek.

Uchwa豉 NR VII/41/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyboru delegata do Zwi您ku Miast Polskich

Uchwa豉 NR VII/40/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta W這c豉wek.

Uchwa豉 NR VII/39/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. B. na dzia豉lno嗆 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 19 we W這c豉wku.

Uchwa豉 NR VII/38/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie okre郵enia rozk豉du godzin pracy aptek og鏊nodost瘼nych na terenie miasta W這c豉wek.

Uchwa豉 NR VII/37/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na przyst徙ienie i realizacj przez Gmin Miasto W這c豉wek projektu „jeste鄉y aktywni”, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.

Uchwa豉 NR VII/36/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Wojska Polskiego 35, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/35/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Zwi您k闚 Zawodowych 10, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemc闚 tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/34/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. 砰tniej 60, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/33/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. 砰tniej 72, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/32/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. 畝biej 5, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu

Uchwa豉 NR VII/31/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Planty 33, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/30/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Polnej 63, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/29/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 62, usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 34 stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/28/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Chopina 40A stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemc闚 tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/27/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Bajo鎍zyka 18A, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/26/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Bukowej 15/17, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/25/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 13B,stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemc闚 tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/24/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 9B, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/23/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 9, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemcy tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/22/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. D逝giej 34, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemc闚 tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/21/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda篡 w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku po這穎nym we W這c豉wku przy ul. 14 Pu趾u Piechoty 14, stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, na rzecz najemc闚 tego lokalu.

Uchwa豉 NR VII/20/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego pomi璠zy ulic Wiejsk, terenami kolejowymi, ulic Szpitaln, ulic Wysok ( wraz z cz窷ci dzia趾i nr 15/4 km 40 i dzia趾i nr 16,17,18 i 19/1 km 40), ulic D逝g ( wraz z cz窷ciami dzia貫k nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 km 56 i nr 1/92, 117 km 55)

Uchwa豉 NR VII/19/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie okre郵enia zasad wydzier瘸wiania nieruchomo軼i gruntowych po這穎nych na terenie W這c豉wskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemys這wo – Technologiczny na okres d逝窺zy ni 3 lata

Uchwa豉 NR VII/18/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu W這c豉wskiego inkubatora Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i.

Uchwa豉 NR VII/17/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
zmieniaj帷ej uchwa喚 w sprawie utworzenia jednostki bud瞠towej pn. Miejski Zesp馧 Us逝g Komunalnych we W這c豉wku.

Uchwa豉 NR VII/16/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta W這c豉wek do 2015 roku.”

Uchwa豉 NR VII/15/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie uchwalenia bud瞠tu miasta W這c豉wek na 2011 rok.

Uchwa豉 NR VII/14/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szko造 Policealnej Nr 7 w Zespole Szk馧 Nr 5 we W這c豉wku.

Uchwa豉 NR VII/13/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 21 lutego 2011 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we W這c豉wku.

Uchwa豉 NR VI/12/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpiecze雟twa i Porz康ku dla Miasta W這c豉wek na prawach powiatu i Powiatu W這c豉wskiego.

Uchwa豉 NR VI/11/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dla obszaru po這穎nego w rejonie ulicy Komunalnej i Cmentarnej pomi璠zy Alej Kr鏊owej Jadwigi i terenami kolejowymi.

Uchwa豉 NR VI/10/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii na 2011 rok.

Uchwa豉 NR VI/09/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie ustalenia op豉ty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole 秦obk闚 we W這c豉wku.

Uchwa豉 NR VI/08/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddzia堯w przedszkolnych w szko豉ch podstawowych prowadzonych przez Gmin Miasto W這c豉wek.

Uchwa豉 NR VI/07/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie okre郵enia rodzaju 鈍iadcze na pomoc zdrowotn dla nauczycieli oraz warunk闚 i sposobu jej przyznawania.

Uchwa豉 NR VI/06/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

Uchwa豉 NR VI/05/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie wyra瞠nia zgody na przyst瘼owanie i realizacj projekt闚 przez jednostki o鈍iatowe prowadzone przez Gmin Miasto W這c豉wek w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego – Program Operacyjny Kapita Ludzki.

Uchwa豉 NR VI/04/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie: przyst徙ienia Gminy Miasto W這c豉wek do realizacji projektu pn. „Aktywny W這c豉wek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet 5 Wzmocnienie konkurencyjno軼i przedsi瑿iorstw. Dzia豉nie 5.5. Promocja i rozw鎩 markowych produkt闚.

Uchwa豉 NR VI/03/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025.

Uchwa豉 NR VI/02/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie uchwalenia bud瞠tu miasta W這c豉wek na 2011 rok.

Uchwa豉 NR VI/01/11 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2011 roku.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto W這c豉wek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzy雟kiej.


Data wprowadzenia: 2011-01-31 09:35Autor informacji:
Artyku by czytany: 4517 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Radzis豉w Sadowski
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki