Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Zarz康zenie nr 46/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek

ZARZ.ZENIE Nr 46/2011
PREZYDENTA MIASTA WΜCxWEK
z dnia 14 marca 2011 r.


W sprawie wykazu obejmuj帷ego 18 lokali mieszkalnych stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, przeznaczonych do sprzeda篡.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. / i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz w wykonaniu Uchwa造 nr 86/XXI/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 06.10.2008 r. w sprawie okre郵enia zasad sprzeda篡 lokali mieszkalnych stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek /Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060/ i Uchwa造 nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 01.12.2008 r. zmieniaj帷ej Uchwa喚 w sprawie okre郵enia zasad sprzeda篡 lokali mieszkalnych stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek /Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3061/

zarz康za si co nast瘼uje:

1

Przeznacza si do sprzeda篡 lokale mieszkalne w budynkach po這穎nych we W這c豉wku, obj皻e wykazem stanowi帷ym za. nr 1 do Zarz康zenia.

2

Wykaz o kt鏎ym mowa w 1 podlega wywieszeniu na tablicy og這sze w Urz璠zie Miasta W這c豉wek, ul. Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni a ponadto informacj o wywieszeniu tego wykazu podaje si do publicznej wiadomo軼i przez og這szenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.wloclawek.pl

3

Wykonanie Zarz康zenia powierza si Naczelnikowi Wydzia逝 Gospodarki Nieruchomo軼iami.

4

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.

5

Zarz康zenie podlega podaniu do publicznej wiadomo軼i poprzez og這szenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek.


----------------------------------
Do pobrania:

  • Wykaz 46/2011


  • Data wprowadzenia: 2011-03-16 12:33Autor informacji:
    Artyku by czytany: 773 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
    Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
     © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki