Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
Og豉szamy nab鏎 na wolne stanowiska pracy:


 1. PODINSPEKTOR DS. INSTALACYJNYCH W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 2. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 3. PODINSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 4. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 5. ZAST襾CA DYREKTORA W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 6. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 7. PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI LOKALAMI MIESZKALNYMI W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 8. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 9. KIEROWNIK W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH - 2 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 10. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)


 11. KIEROWNIK W MIEJSKIM ZESPOLE USΣG KOMUNALNYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 12. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)


 13. KSI癿OWY W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH - 3 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 14. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 15. KSI癿OWY W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH - 2 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 16. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 17. KSI癿OWY W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH - 1 ETAT (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 18. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 19. KASJER W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 20. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)


 21. INSPEKTOR W ADMINISTRACJI ZASOB紟 MIESZKANIOWYCH (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 22. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 23. DYREKTOR O吐ODKA SPORTU I REKREACJI (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 24. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 25. DYREKTOR MIEJSKIEJ JADΜDAJNI "U 名I邛EGO ANTONIEGO" (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 26. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 27. REFERENT W CENTRUM DOSKONALENIA I EDUKACJI WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 28. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 29. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 1 ETAT (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 30. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 31. G紟NY KSI癿OWY W MΜDZIE烙WYM O吐ODKU WYCHOWAWCZYM WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 32. DYREKTOR SZKOΧ PODSTAWOWEJ NR 10 WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 33. DYREKTOR WΜCxWSKIEGO CENTRUM KULTURY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 34. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Zarz康zenie Nr 183/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 lipca 2010 r.

 35. G紟NY KSI癿OWY W MΜDZIE烙WYM O吐ODKU WYCHOWAWCZYM WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 36. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 37. G紟NY KSI癿OWY W MΜDZIE烙WYM O吐ODKU WYCHOWAWCZYM WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 38. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 39. G紟NY KSI癿OWY W MΜDZIE烙WYM O吐ODKU WYCHOWAWCZYM WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 40. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 41. DYREKTORA WΜCxWSKIEGO CENTRUM KULTURY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 42. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 1 ETAT (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 43. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)


 44. DYREKTOR WΜCxWSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 45. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 46. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 1 ETAT (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 47. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 48. G紟NY KSI癿OWY WE WΜCxWSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - 1/3 ETATU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 49. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 50. G紟NY KSI癿OWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 51. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 52. G紟NY KSI癿OWY W GIMNAZJUM NR 2 WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 53. REFERENT W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 54. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 55. NAUCZYCIEL W CENTRUM DOSKONALENIA I EDUKACJI WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 56. G紟NY KSI癿OWY W KUJAWSKO-DOBRZY垶KIM ZWI╴KU GMIN - 1/5 ETATU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 57. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 58. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 2 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 59. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 60. REFERENT W KUJAWSKO-DOBRZY垶KIM ZWI╴KU GMIN (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 61. INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - ZMIANA TERMINU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 62. G紟NY KSI癿OWY W KUJAWSKO-DOBRZY垶KIM ZWI╴KU GMIN - 1/7 ETATU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 63. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 64. G紟NY KSI癿OWY W SCHRONISKU DLA ZWIERZ﹗ WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 65. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 66. G紟NY KSI癿OWY W SCHRONISKU DLA ZWIERZ﹗ WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 67. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 68. NAUCZYCIEL W CENTRUM DOSKONALENIA I EDUKACJI WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 69. G紟NA KSI癿OWA W CENTRUM KSZTAzENIA USTAWICZNEGO NR 1 WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 70. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 71. REFERENT DS. KSI癿OWO列I W CENTRUM DOSKONALENIA I EDUKACJI WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 72. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 73. G紟NA KSI癿OWA W GIMNAZJUM NR 12 WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 74. INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 75. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 2 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 76. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 77. KIEROWNIK ZESPOΣ TERAPEUTYCZNO-OPIEKU哸ZEGO WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 78. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 79. STRA烤IK MIEJSKI W STRA玆 MIEJSKIEJ WE WΜCxWKU - 2 ETATY (pobierz pliki z informacjami na temat naboru):
 80. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

 81. REFERENT DS. INFORMATYZACJI W CENTRUM DOSKONALENIA I EDUKACJI WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 82. DYREKTOR MIEJSKIEJ IZBY WYTRZE柱IE WE WΜCxWKU (pobierz pliki z informacjami na temat naboru): 83. LISTA KANDYDAT紟 SPEΛIAJ。YCH WYMAGANIA FORMALNE
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA DOT. ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  Pobierz plik w formacie (*.pdf)Kwestionariusz osobowy (do pobrania plik w formacie *.doc)
Zapytanie o udzielenie informacji o niekaralno軼i (do pobrania plik w formacie *.pdf)

Data wprowadzenia: 2008-10-02 12:02Autor informacji:
Artyku by czytany: 100178 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki