Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury

Zarz康zenie Nr 10/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2011 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 2 - druk oferty <<

Zarz康zenie Nr 44/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert z這穎nych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada samorz康u gminy w roku 2011 w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 51/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie wyboru i og這szenia najkorzystniejszych ofert sk豉danych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada samorz康u gminy w roku 2011 w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarz康zenie Nr 40/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 lutego 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2010 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w sferze upowrzechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<
>> Za陰cznik Nr 3 <<

Zarz康zenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2009 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

Zarz康zenie Nr 68/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 12 maja 2009 r.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 81/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 maja 2009 r.
zmieniaj帷e zarz康zenie w sprawie og這szniea otwartego konkursu nr 2 na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2009 przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 99/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych w otwartym konkursie ofert nr 2 przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2009 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

Zarz康zenie Nr 18/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 stycznia 2009 r.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 27/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie okre郵enia sk豉du Komisji Konkursowej na realizacj zada publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

Zarz康zenie Nr 26/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada publicznych.

Zarz康zenie Nr 50/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w celu realizacji zada publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2008 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego oraz powo豉nia Komisji Opiniuj帷ej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.

Zarz康zenie Nr 12/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 lutego 2008 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<
>> O鈍iadczenie Podmiotu <<

Zarz康zenie Nr 35/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 10 kwietnie 2008 r.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

informuje:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada Zarz康u Wojew鏚ztwa Kujawsko - Pomorskiego w roku 2008.

Otwarty konkurs ofert nr 1/2008 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada Samorz康u Wojew鏚ztwa w zakresie kultury w 2008r. przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego

Za陰cznik do Uchwa造 Nr 86/1125/07 Zarz康u Wojew鏚ztwa Kujawko - Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Zarz康zenie Nr 7/2007
Prezydenta Miasta W這c豉wek
z dnia 19 stycznia 2007 roku.


w sprawie: og這szenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, upowszechniania kultury, sztuki ochrony d鏏r kultury i tradycji w 2007 roku przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.

>> pobierz <<

 • Uzasadnienie


 • Za陰cznik Nr 1

 • Za陰cznik Nr 2


 • OFERTA - Realizacja zadania publicznego

 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


 • Wyniki otwartego konkursu ofert

  >>Zarz康zenie Nr 59/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 kwietnia 2007 r.<<
  >>Za陰cznik Nr 1<<

  >>Zarz康zenie Nr 60/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 kwietnia 2007 r.<<
  >>Za陰cznik Nr 1<<


  Data wprowadzenia: 2008-10-07 13:59Autor informacji:
  Artyku by czytany: 10119 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki