Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚

BIURO OBSΣGI MIESZKA哸紟 (BOM)


Celem dzia豉nia Biura Obs逝gi Mieszka鎍闚 jest 鈍iadczenie us逝g najwy窺zej jako軼i,
tj. profesjonalna oraz szybka obs逝ga mieszka鎍闚 w przyjaznej i 篡czliwej atmosferze.

BOM jest podstawowym punktem konsultacyjnym dla mieszka鎍闚 w sprawach za豉twianych w Urz璠zie Miasta, "punktem pierwszego kontaktu", miejscem pozyskiwania informacji publicznych oraz innych informacji istotnych dla wszystkich os鏏 za豉twiaj帷ych sprawy w Urz璠zie.

W Biurze Obs逝gi Mieszka鎍闚 mo積a uzyska wszelkie informacje zwi您ane z dzia豉lno軼i Urz璠u Miasta W這c豉wek:


 • Wyczerpuj帷e informacje o trybie za豉twienia okre郵onej sprawy, wymaganych dokumentach, terminach, op豉tach, trybie odwo豉wczym,
 • Druki wniosk闚 i formularzy oraz pomoc w ich wype軟ieniu, a tak瞠 opis procedur zwi您anych z za豉twianiem spraw urz璠owych,
 • Informacje o strukturze organizacyjnej Urz璠u Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,
 • Informacje o prawie miejscowym, w tym wysoko軼i op豉t i podatk闚 lokalnych,
 • Informacje o innych instytucjach i urz璠ach funkcjonuj帷ych w mie軼ie


  STRUKTURA BIURA I ZAKRESY WYKONYWANYCH ZADA BOM

  Koordynator Biura Obs逝gi Mieszka鎍闚
  pok鎩 Nr 213, II pi皻ro; tel. (54) 414 – 42 – 69

  Stanowisko ds. obs逝gi interesant闚
  pok鎩 Nr 2, budynek „B”, tel. (54) 414 – 47 – 88

  Stanowisko ds. Obs逝gi Kancelaryjnej Prezydenta Miasta W這c豉wek
  holl g堯wny magistratu; tel. (54) 414 – 42 – 34, 414 – 47 – 00

  Stanowisko Geodezji i Kartografii
  sala nr 3, budynek B; tel. (54) 414 – 47 – 04

  Stanowisko Urbanistyki i Architektury
  sala nr 3, budynek B tel. (54) 414 – 47 – 06

  Stanowisko Gospodarki Nieruchomo軼iami
  sala nr 3, budynek B; tel. (54) 414 – 47 – 18

  Stanowisko Ochrony 字odowiska i Rolnictwa
  holl budynku B; tel. (54) 414 – 47 – 20

  Stanowisko Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  holl budynku B; tel. (54) 414 – 47 – 16

  Stanowisko Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej
  holl budynku B; tel. (54) 414 – 47 – 08

  Stanowisko Spraw Obywatelskich
  holl budynku B; tel. (54) 414 – 47 – 10

  Stanowisko Finans闚
  holl budynku B; tel. (54) 414 – 47 – 24  Data wprowadzenia: 2008-11-27 13:33Autor informacji:
  Artyku by czytany: 8712 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 •  © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki