Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
O鈍iadczenia Maj徠kowe
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi

Uchwa豉 NR L/255/10 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 10 listopada 2010 roku.
w sprawie uchwalenia "Programu wsp馧pracy Gminy Miasto W這c豉wek z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011".

Uchwa豉 NR XXXVI/348/09 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 30 listopada 2009 roku.
w sprawie uchwalenia "Programu wsp馧pracy Gminy Miasta W這c豉wek z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010".

Uchwa豉 NR 111/XXIV/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 01 grudnia 2008 roku.
w sprawie uchwalenia "Programu wsp馧pracy Gminy Miasta W這c豉wek z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".

Uchwa豉 NR 10/XIV/2008 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 03 marca 2008 roku.
w sprawie uchwalenia „Programu wsp馧pracy Gminy Miasta W這c豉wek z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”.

Uchwa豉 NR 31/VI/2007 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 marca 2007 roku.
w sprawie uchwalenia „Programu wsp馧pracy Gminy Miasta W這c豉wek z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami, o kt鏎ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007”.

Uchwa豉 Nr 5/XLIV/2006 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 30 stycznia 2006 roku.
w sprawie programu wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi w 2006 roku.

Uchwa豉 Nr 131/XXIX/2004 Rady Miasta W這c豉wka z dnia 27 grudnia 2004 roku.
w sprawie: programu wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi w 2005 roku.

Uchwa豉 Nr 52/XXIV/2004 Rady Miasta W這c豉wka z dnia 30 sierpnia 2004 roku.
w sprawie: programu wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi w 2004 roku.

Data wprowadzenia: 2008-12-16 10:38Autor informacji:
Artyku by czytany: 2074 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki