Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wykazy nieruchomo軼i - archiwum
Zarz康zenie Nr 291/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. 疾lazne Wody, oznaczonej jako dzia趾a nr 25/6 (KM – 105) o pow. 0,0044 ha, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 290/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 42a, oznaczonej jako dzia趾a nr 123/4 (KM – 55) o pow. 0,0036 ha, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 270/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Planty, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 116/6 KM 55 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 269/10Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowych, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych we W這c豉wku przy ulicy:
 • Le郾ej 18, oznaczonej jako dzia趾a nr 4/6 (KM – 106) o pow. 0,0493 ha oraz dzia趾a nr 3/17 (KM – 106) o pow. 0,0087 ha wraz z udzia貫m w wysoko軼i ¼ cz窷ci: dzia趾i nr 2/18 (KM – 106) o pow. 0,1250 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 3/19 (KM – 106) o pow. 0,1065 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/7 (KM – 106) o pow. 0,0338 ha po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/10 (KM – 106) o pow. 0,0451 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej;

 • Le郾ej 18a, oznaczonej jako dzia趾a nr 4/5 (KM – 106) o pow. 0,0425 ha oraz dzia趾a nr 3/16 (KM – 106) o pow. 0,0067 ha wraz z udzia貫m w wysoko軼i ¼ cz窷ci: dzia趾i nr 2/18 (KM – 106) o pow. 0,1250 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 3/19 (KM – 106) o pow. 0,1065 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/7 (KM – 106) o pow. 0,0338 ha po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/10 (KM – 106) o pow. 0,0451 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej;

 • Le郾ej 18b, oznaczonej jako dzia趾a nr 4/4 (KM – 106) o pow. 0,0459 ha oraz dzia趾a nr 3/15 (KM – 106) o pow. 0,0064 ha wraz z udzia貫m w wysoko軼i ¼ cz窷ci: dzia趾i nr 2/18 (KM – 106) o pow. 0,1250 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 3/19 (KM – 106) o pow. 0,1065 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/7 (KM – 106) o pow. 0,0338 ha po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/10 (KM – 106) o pow. 0,0451 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej;

 • Le郾ej 18c, oznaczonej jako dzia趾a nr 4/3 (KM – 106) o pow. 0,0490 ha oraz dzia趾a nr 3/14 (KM – 106) o pow. 0,0062 ha wraz z udzia貫m w wysoko軼i ¼ cz窷ci: dzia趾i nr 2/18 (KM – 106) o pow. 0,1250 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 3/19 (KM – 106) o pow. 0,1065 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/7 (KM – 106) o pow. 0,0338 ha po這穎nej przy ul. Le郾ej, dzia趾i nr 4/10 (KM – 106) o pow. 0,0451 ha, po這穎nej przy ul. Le郾ej;

 • Le郾ej 20/22, oznaczonej jako: dzia趾a nr 2/19 (KM – 106) o pow. 0,0242 ha, dzia趾a nr 3/18 (KM – 106) o pow. 0,0164 ha, dzia趾a nr 4/8 (KM – 106) o pow. 0,0092 ha dzia趾a nr 4/9 (KM – 106) o pow. 0,0156 ha, dzia趾a nr 2/9 (KM – 106) o pow. 0,0162 ha oraz dzia趾a nr 3/9 (KM – 106) o pow. 0,0193 ha, przeznaczonych do sprzeda篡 w drodze przetargu.


 • Zarz康zenie NR 252/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 8 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu udzia逝 w nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Mazowieckiej 5 dz. 127/1 KM 78 o pow. 0,1256 ha stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonego do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 251/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 8 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu prawa u篡tkowania wieczystego przys逝guj帷ego Gminie Miasto W這c豉wek w stosunku do nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ul. P這ckiej, przeznaczonego do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego nieruchomo軼i przyleg貫j.

  Zarz康zenie NR 250/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 8 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu udzia逝 odpowiadaj帷ego 1/2 wk豉du mieszkaniowego zwi您anego ze sp馧dzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego, przys逝guj帷ego Gminie Miasto W這c豉wek, przeznaczonego do sprzeda篡.

  Zarz康zenie Nr 249/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako dz. nr 70 KM 106 o pow. 585 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 248/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Planty 43 b oznaczonej jako dz. nr 12 KM 77 o pow. 893 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 247/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. P這wieckiej 10a, oznaczonej jako dz. nr 51/2 KM 77 o pow. 683 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 246/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako dz. nr 11/1 KM 58 o pow. 1.101 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 245/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. P這ckiej 63 oznaczonej jako dz. nr 42 KM 90 o pow. 809 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 244/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako dz. nr 66 KM 106 o pow. 588 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 243/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 04 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Sp馧dzielczej 2 - Starod瑿skiej 44, oznaczonej jako dz. nr 97 KM 52 o pow. 405 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 242/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 2 listopada 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Toru雟kiej, oznaczonej jako dzia趾a nr 172/1 Obr瑿 Krzywa G鏎a (KM – 2) o pow. 0,0300 ha, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie NR 235/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Jesionowej, oznaczonej jako cz窷 dz.nr 65/25 km 49/1 o pow. 18 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 234/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Moniuszki, oznaczonej jako dz. nr 9/2 KM 68 o pow. 80 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 233/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kaliskiej 101, oznaczonej jako cz窷 dz.nr 2/2 km 74/2 o pow. 189 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 220/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 05 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie wykazu obejmuj帷ego 1 lokal przeznaczony na cele inne ni mieszkaniowe w budynku stanowi帷ym w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, przeznaczony do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 212/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 17 wrze郾ia 2010 r.
  w sprawie wykazu obejmuj帷ego 19 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 210/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 10 wrze郾ia 2010 r.
  w sprawie wykazu obejmuj帷ego 1 lokal przeznaczony na cele inne ni mieszkaniowe w budynku stanowi帷ym w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, przeznaczony do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 204/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 24 sierpnia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Dojazdowej dz. nr 85/1 KM 53 o pow. 0,0045 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 37/1 KM 53.

  Zarz康zenie Nr 201/10Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 12 sierpnia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zgodnej 23, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/189 k.m. 72/1 o pow. 1139 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

  Zarz康zenie Nr 190/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 lipca 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako dz. nr 10/37 KM 74/2 o pow. 86 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 185/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 lipca 2010 r.
  w sprawie wykaz闚 18 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 155/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. K.I.Ga販zy雟kiego 10 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 152/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 24 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul.S這dowskiej 24, oznaczonej jako cz窷 dz.nr 4/4 km 41 o pow. 18 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 150/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ul. Izabeli Zbiegniewskiej 4, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonych do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 149/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. 砰tniej dz. 65/1 KM 105 o pow. 0,0026 ha przeznaczonej do oddania w u篡tkowanie wieczyste na rzecz nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 28/2 KM 105.

  Zarz康zenie NR 148/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wiejskiej 12c stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 147/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 87 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 146/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Aleksandra Fredry 10 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 145/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 2, Planty 4/6, Kaszubskiej 5, Kruszy雟kiej 22/24 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 144/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. D逝giej 63 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 138/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Jerzego Boja鎍zyka 35a dz. 124/25 KM 52 o pow. 0,0047 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼icieli nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 122/2 KM 52.

  Zarz康zenie Nr 133/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 czerwca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Iglastej, oznaczonej jako dz. nr 105/2 km 20 (obr瑿 Michelin) o pow. 90m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 127/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 01 czerwca 2010 r.
  w sprawie wykaz闚 21 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie Nr 118/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 maja 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Moniuszki, oznaczonej jako dz. nr 9/1 km 68 o pow. 78 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

  Zarz康zenie Nr 117/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 maja 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kaliskiej 32/36, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 90/20 km 54 o pow. 22 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 105/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 maja 2010 r.
  w sprawie wykaz闚 20 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 91/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 kwietnia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Aleksandra Fredry 20 dz. nr 267 KM 73 o pow. 0,5142 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 90/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 kwietnia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ulicy Brzezinowej 37 dz. nr 52/2 KM 19 M o pow. 0,2339 ha, ul. Brzezinowej 39 dz. nr 59/2 KM 19 M o pow. 0,2340 ha, ul. Brzezinowej 41 dz. nr 66/3 KM 19 M o pow. 0,2278 ha, przeznaczonych do oddania w formie darowizny na rzecz Skarbu Pa雟twa z przeznaczeniem na oddanie w trwa造 zarz康 na rzecz Komendy Miejskiej Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej we W這c豉wku.

  Zarz康zenie Nr 85/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 31 marca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 159/3 KM 77 o pow. 25 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 77/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 marca 2010 r.
  w sprawie wykaz闚 24 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 66/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 marca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 12a dz. nr 272 KM 73 o pow. 0,5046 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 65/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 marca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 30 dz. nr 57 KM 75 o pow. 0,3224 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 64/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 marca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wi郾iowej 1c, oznaczonej jako dzia趾a nr 140 k.m. 08 o pow. 509 m2 wraz z udzia貫m w wysoko軼i 1/5 cz窷ci dzia趾i nr 152/1 k.m. 08 o pow. 960 m2, po這穎nej przy ul. Wi郾iowej, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

  Zarz康zenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 1 marca 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Toru雟kiej, oznaczonej jako dzia趾a nr 18/15 k.m. 27 o pow. 731 m2, na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 61/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 26 lutego 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu udzia逝 stanowi帷ego w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek w nieruchomo軼i po這穎nej przy ul. Zdu雟kiej 2a oznaczonej jako dz. 69/5 KM 50 o pow. 0,0008 ha przeznaczonego do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 69/4 KM 50.

  Zarz康zenie Nr 53/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 15 lutego 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Wienieckiej, oznaczonej jako dz.nr 6/5 km 38 o pow. 10 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 41/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 lutego 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Szpitalnej 14, oznaczonej jako dzia趾a nr 44/2 k.m. 36 o pow. 241 m2 oraz przy ul. Szpitalnej 16, oznaczonej jako dzia趾a nr 43 k.m. 36 o pow. 878 m2 oraz dzia趾a nr 66/2 k.m. 36 o pow. 110 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

  Zarz康zenie Nr 35/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 26 stycznia 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Sasankowej 82, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 9/36 km 5 o pow. 342 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetragowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 32/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Dziewi雟ka 9, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 42/13 KM 75 o pow. 20 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 29/10 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Planty, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 116/6 km 55 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 28/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 20 stycznia 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Szpitalnej 1B, oznaczonej jako dz.nr 15/12 km 35 o pow. 30 m2 , przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 25/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 19 stycznia 2010r.
  w sprawie wykaz闚 14 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie Nr 15/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. 疾lazne Wody, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 11/2 km 110 o pow. 34 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetragowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 14/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polnej 87, oznaczonej jako dz.nr 45/1 km 86 o pow. 34 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 13/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polnej 87, oznaczonej jako dz. nr 45/1 km 86 o pow. 34 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 12/2010 r Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Bulwary Marsza趾a Pi連udskiego 13 dz. nr 1 KM 47 o pow. 0,0402 ha stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

  Zarz康zenie NR 11/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Szpichlernej 18 dz. nr 2 KM 47 o pow. 0,0280 ha, ul. Szpichlernej 16 dz. nr 4 KM 47 o pow. 0,0503 ha, ul. Szpichlernej 14 dz. nr 5 KM 47 o pow. 0,0335 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

  Zarz康zenie NR 10/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 砰tniej 2b dz. nr 62/4 KM 112/1 o pow. 0,0018 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 56/10 KM 112/1.

  Zarz康zenie NR 9/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 砰tniej 2 c dz. nr 62/3 KM 112/1 o pow. 0,0044 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 56/9 KM 112/1.

  Zarz康zenie NR 8/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 砰tniej 2d dz. nr 62/2 KM 112/1 o pow. 0,0024 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 56/8 KM 112/1.

  Zarz康zenie NR 7/2010 r Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 砰tniej 2a dz. nr 62/5 KM 112/1 o pow. 0,0095 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 56/6 KM 112/1.

  Zarz康zenie NR 6/2010 r Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 砰tniej 2e dz. nr 62/1 KM 112/1 o pow. 0,0048 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 56/7 KM 112/1.

  Zarz康zenie NR 4/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy 疾romskiego 28 oznaczonej jako dzia趾a nr 21/2 km 54 o powierzchni 0,6694 ha, przeznaczonej do oddania w formie darowizny na rzecz Skarbu Pa雟twa z przeznaczeniem na oddanie w trwa造 zarz康 na rzecz S康u Okr璕owego we W這c豉wku.

  Zarz康zenie Nr 3/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Armii Krajowej 40, oznaczonej jako dzia趾a nr 52 k.m. 106 o pow. 520 m2, przeznaczonej na przed逝瞠nie prawa u篡tkowania wieczystego na okres do 99 lat na rzecz jej dotychczasowych wsp馧u篡tkownik闚 wieczystych.

  Zarz康zenie Nr 2/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy Cyganka 7, dz. nr 150/2 k.m. 45 o pow. 55 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie Nr 1/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 stycznia 2010 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy Cyganka 7a, dz. nr 150/1 k.m. 45 o pow. 53 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie Nr 235/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 grudnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy Komunalnej, dz. nr 8/1 k.m. 108 o pow. 251 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie NR 234/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 grudnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 18, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 233/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 grudnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 83 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 231/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 11 grudnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy 畜ikowej 14, dz. nr 94/16 k.m. 21 o pow. 187 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie Nr 229/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 grudnia 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Zapiecek 8, oznaczonej jako dz. nr 83/1 km 45 o pow. 9 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 223/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 30 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowych, po這穎nych we W這c豉wku przy; ul. Toru雟kiej 85, oznaczonej jako dzia趾a nr 98 k.m. 31 o pow. 11966 m2 oraz przy ul. Toru雟kiej 85a, oznaczonej jako dzia趾a nr 64/23 k.m. 31 o pow. 200 m2, przeznaczonych do sprzeda篡 prawa w豉sno軼i na rzecz ich u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 222/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 30 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Bluszczowej 19, oznaczonej jako dzia趾a nr 137/1 k.m. 09 o pow. 115 m2 i dzia趾a nr 193 k.m. 09 o pow. 58 m2, na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 221/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 27 listopada 2009 r.
  w sprawie uchylenia Zarz康zenia Nr 171/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 wrze郾ia 2009 r. w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wi郾iowej 1 c, oznaczonej jako dz. nr 140 km 8 (obr瑿 Michelin) o pow. 509 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetragowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 215/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 listopada 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy przy ul. Kapitulnej i Stanis豉wa Moniuszki, oznaczonej jako dzia趾a nr 2/3 k.m. 68 o pow. 24 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie Nr 214/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 listopada 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ulicach:
  Zgodnej 14, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/182 k.m. 72/1 o pow. 788 m2;
  B這tnej 3, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/183 k.m. 72/1 o pow. 850 m2;
  Zgodnej 16, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/184 k.m. 72/1 o pow. 850 m2;
  Zi瑿iej 48, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/185 k.m. 72/1 o pow. 634 m2 oraz jako dzia趾a nr 1/187 k.m. 72/1 o pow. 339 m2;
  Zi瑿iej 50, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/186 k.m. 72/1 o pow. 938 m2 oraz dzia趾a nr 1/188 k.m. 72/1 o pow. 73 m2;
  Zi瑿iej 23, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/189 k.m. 72/1 o pow. 1139 m2, przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie Nr 212/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 17 listopada 2009 r.
  w sprawie wykaz闚 18 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 210/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Ho瞠j oznaczonej jako dz. 75/34 KM 30 o pow. 0,0254 ha przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 55 KM 30.
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz康zie gminnym ( Dz. U z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zm) art. 11 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo軼iami (Dz. U z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zm) oraz Uchwa造 Rady Miasta W這c豉wek Nr XXXIV/243/09 z dnia 21 wrze郾ia 2009 r w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda w drodze bezprzetargowej nieruchomo軼i gruntowej po這穎nej przy ul. Ho瞠j oznaczonej jako dz. 75/34 KM 30 o pow. 0,0254 ha stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 55 KM 30.


  Zarz康zenie Nr 208/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 6 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ulicach : Bobrowej 2, dz. nr 35/2 k.m. 21 o pow. 1275 m2; Bobrowej 4, dz. nr 35/3 k.m. 21 o pow. 1490 m2; 安ietlanej 30, dz. nr 41/2 k.m. 21 o pow. 1340 m2; 安ietlanej 30a, dz. nr 41/1 k.m. 21 o pow. 1563 m2, przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 207/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 16 dz. nr 262 KM 73 o pow. 0,6046 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 206/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Stanis豉wa Noakowskiego 57 dz. nr 264 KM 73 o pow. 0,7066 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 205/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 83 a dz. nr 54 KM 75 o pow. 0,5394 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 204/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Noakowskiego 55 dz. nr 263 KM 73 o pow. 0,4332 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 203/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 4 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 28 dz. nr 53 KM 75 o pow. 0,3387 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 202/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 4 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 24 dz. nr 51 KM 75 o pow. 0,6238 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 201/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 4 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 24 dz. nr 50 KM 75 o pow. 0,3601 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 200/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 4 listopada 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 26a dz. nr 52 KM 75 o pow. 0,5068 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 197/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 listopada 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy: Barskiej 13, oznaczonej jako dzia趾a nr 12/2 k.m. 86 o pow. 1592 m2, dzia趾a nr 13 k.m. 86 o pow. 1700 m2, dzia趾a nr 71/10 k.m. 86 o pow. 2079 m2 i dzia趾a nr 1/7 k.m. 103 o pow. 2109 m2; Barskiej 13a, oznaczonej jako dzia趾a nr 12/1 k.m. 86 o pow. 90 m2, na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie Nr 196/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 listopada 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Gajowej, oznaczonej jako dz.nr 1/13 km 67 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 195/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 listopada 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polnej 87, oznaczonej jako dz. nr 45/1 km 86 o pow. 34 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 189/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 pa寮ziernika 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy 畜ikowej 12, dz. nr 94/17 k.m. 21 o pow. 401 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie Nr 188/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 pa寮ziernika 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy ζziennej 3, dz. nr 40/3 k.m. 44 o pow. 37 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

  Zarz康zenie NR 187/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 pa寮ziernika 2009 r.
  w sprawie wykaz闚 31 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 183/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 14 pa寮ziernika 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej, oznaczonej jako dz. nr 13/4 km 21 (obr瑿 Michelin) o pow. 262 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 172/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 wrze郾ia 2009 r.
  w sprawie wykaz闚 11 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

  Zarz康zenie NR 171/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 wrze郾ia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wi郾iowej 1 c, oznaczonej jako dz. nr 140 km 8 (obr瑿 Michelin) o pow. 509 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetragowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 166/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia3 wrze郾ia 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej jako dz. nr 217/29 km 52 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 165/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 wrze郾ia 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Planty, oznaczonej jako dz. nr 116/6 km 55 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 164/09Prezydenta miast W這c豉wek z dnia 2 wrze郾ia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Boja鎍zyka 35a, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 124/21 km 52 o pow. 47 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetragowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie Nr 162/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako dz. nr 15/93 i dz. nr 20/8 km 88 o 陰cznej pow. 700m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

  Zarz康zenie NR 161/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 sierpnia 2009r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 prawa u篡tkowania wieczystego w drodze przetargu, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wiklinowej, oznaczonej jako dzia趾i nr 4/13 i 4/15 oraz przy ul. Zbo穎wej, oznaczonej jako dzia趾a nr 24/2 (Obr瑿 Kawka) o pow. 11,0637 ha.

  Zarz康zenie NR 160/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ostrowskiej 30 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na uzupe軟ienie s御iedniej nieruchomo軼i.

  Zarz康zenie NR 159/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ostrowskiej 30 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek przeznaczonej do oddania w u篡tkowanie wieczyste.

  Zarz康zenie NR 156/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 19 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 93, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 155/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 154/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Sm鏊skiej 4, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 153/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 3/7, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 152/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. D逝giej 38/42, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 151/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaszubskiej 3, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 150/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 15, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 149/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ch這dnej 29/31, Ch這dnej 33 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 148/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 11, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 147/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 91, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 146/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Zdu雟kiej 6/12 przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 158/1 KM 50.

  Zarz康zenie NR 144/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ga販zy雟kiego 13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 143/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 9, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 142/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 106, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 141/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Matejki 5, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 140/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. ζdy 3, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 139/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 17/19, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 138/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 106, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 137/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Sienkiewicza 14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 136/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 4 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Okrzei, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 4/7 KM 43 o pow. 21 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 135/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 12, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 134/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 10, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 133/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 90, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 132/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 16/24, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 131/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 9/13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 130/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 129/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 106, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 128/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Przedmiejskiej 13/15 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 123/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia z dnia 28 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 24/104KM 88 oraz b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dzia趾i nr 24/103 i 24/105 KM 88 - o 陰cznej pow. 1336 m2 ( w tym 914m2 pod plac manewrowy oraz 352m2 pod hal i 70m2 pod zaplecze) przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

  Zarz康zenie NR 119/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia z dnia 24 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy: P這ckiej 2, oznaczonej jako dzia趾i nr 15/41, 15/42 km 87, 24/111 km 88, 璕skiej, oznaczonej jako dzia趾i nr 20/2, 20/4 km 88 i Celulozowej, oznaczonej jako dzia趾a nr 24/110 km 88 o 陰cznej powierzchni 0,7776 ha przeznaczonej do oddania w nieodp豉tne u篡tkowanie na rzecz Komendy G堯wnej Ochotniczych Hufc闚 Pracy z siedzib w Warszawie z przeznaczeniem na dzia豉lno嗆 statutow.

  Zarz康zenie NR 118/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia z dnia 24 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy ζziennej 4, oznaczonej jako dzia趾a nr 23/4 km 44 o pow. 0,1591 ha i dzia趾a nr 40/1 km 44 o pow. 0,0138 ha na rzecz W這c豉wskiego Klubu Bokserskiego START z przeznaczeniem na dzia豉lno嗆 statutow.

  Zarz康zenie NR 115/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia z dnia 22 lipca 2009 r.
  W sprawie wykaz闚 30 lokali mieszkalnych w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 114/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia z dnia 22 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 真rawiej 16d, oznaczonej jako dz. nr 5/11 KM 68 o pow. 123 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 111/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Arentowicza 4c, oznaczonej jako dzia趾a nr 101/3 k.m. 55 o pow. 159 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 110/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Polnej 3, oznaczonej jako dzia趾a nr 57/3 k.m. 112/1 o pow. 8717 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 109/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wienieckiej 32a, oznaczonej jako dzia趾a nr 13/29 k.m. 33 o pow. 264 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 112/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy Alei Chopina 32 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 108/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 15 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ul. Kolskiej 8, Kolskiej , Wiejskiej 20, Arentowicza 3, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonych do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 107/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 15 lipca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 4/14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.


  Zarz康zenie NR 95/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 24 czerwca 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Brzezinowej, oznaczonej jako dz. nr 50/2 km 9 (obr瑿 Michelin) o pow. 279m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 93/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 19 czerwca 2009 r.
  w sprawie wykaz闚 32 lokali mieszkalnych w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 77/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 maja 2009 r.
  W sprawie wykazu 30 lokali mieszkalnych w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 78/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 26 maja 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul.疾lazneWody 76, oznaczonej jako cz窷 dz.nr 128 km 106 o pow. 30 m2 , przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 75/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 20 maja 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Brzezinowej, oznaczonej jako dz.nr 66/2 km 9 (obr瑿 Michelin) o pow. 279m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 63/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie wykazu 2 lokali mieszkalnych w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 61/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 22 kwietnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kaliskiej 50, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 157/44 KM 77 o pow. 106 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 53/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 3 kwietnia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polnej 87, oznaczonej jako dz. nr 45/1 km 86 o pow. 34 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 21/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 02 lutego 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ul. Sokolej 19 – Micheli雟kiej 21, Szpalerowej 20, Micheli雟kiej 21a, Sokolej 17, Szpalerowej 22 - Micheli雟kiej 21b, przeznaczonych do sprzeda篡.

  Zarz康zenie Nr 7/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 stycznia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Barskiej 24, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 48/2 KM 86 o pow. 40 m2, przeznaczonej do wynaj璚ia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 3/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 7 stycznia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Brzezinowej 51, oznaczonej jako dz. nr 78/2 km 20 o pow. 422 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

  Zarz康zenie NR 2/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 6 stycznia 2009 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. 疾lazne Wody 76, przeznaczonej do wynaj璚ia do lat trzech.

  Zarz康zenie NR 214/08 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nych przy ul. 砰tniej 56a, Plac Wolno軼i 8/9 stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 212/08 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 15 grudnia 2008 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej przy ul. Toru雟ka dz. 104/6 o pow. 8700 m2 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡.

  Zarz康zenie NR 205/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 05 grudnia 2008 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. 鈍. Antoniego 42 oznaczonej jako dz. 146/2 KM 51 o pow. 189 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do oddania w u篡tkowanie wieczyste.

  Zarz康zenie NR 194/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 19 listopada 2008 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, po這穎nych we W這c豉wku przy ul. Toru雟kiej 106a i 106b, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonych do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Zarz康zenie NR 188/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 5 listopada 2008 r.
  w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, po這穎nej we W這c豉wku przy Al. Kazimierza Wielkiego dzia趾i o numerach: 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 KM 116/2 stanowi帷e w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczone do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

  Data wprowadzenia: 2008-12-30 13:31Autor informacji:
  Artyku by czytany: 1412 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki