Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna - archiwu
Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2008 w zakresie:

名IADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, TERAPII UZALE烤IENIA I WSP茛UZALE烤IENIA OD ALKOHOLI I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

>> pobierz <<

OGΜSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 121/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 156 lipca 2008 r.
w sprawie rozstrzygni璚ia konkursu ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

>> Zarz康zenie <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2008 w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA, W TYM DZIAx NA RZECZ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH

>> pobierz <<
>> Zarz康zenie <<
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2008 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 92/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert:

>> pobierz <<
>> Za陰cznik <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2008 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 42/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 21 kwietnia 2008 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Uzasadnienie <<

Jednocze郾ie informujemy, i z這穎ne oferty pozostaj w siedzibie Wydzia逝. Orygina造 za陰cznik闚 ofert b璠 przekazywane na wniosek oferent闚.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2008 w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA, W TYM DZIAx NA RZECZ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 40/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 17 kwietnia 2008 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Uzasadnienie <<

Jednocze郾ie informujemy, i z這穎ne oferty pozostaj w siedzibie Wydzia逝. Orygina造 za陰cznik闚 ofert b璠 przekazywane na wniosek oferent闚.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

informuje:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada Zarz康u Wojew鏚ztwa Kujawsko - Pomorskiego w roku 2008.Otwarty konkurs ofert nr 4/08 na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada Samorz康u Wojew鏚ztwa w zakresie pomocy spo貫cznej w 2008 r. – opieka paliatywna

Za陰cznik Nr 1 do Uchwa造 Nr 5/54/08 Zarz康u Wojew鏚ztwa Kujawko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 r.
>> pobierz <<

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada
Samorz康u Wojew鏚ztwa w zakresie pomocy spo貫cznej w 2008 r. – organizacja czasu wolnego dzieci i m這dzie篡 z ubogich rodzin podczas letnich wakacji

Za陰cznik Nr 2 do Uchwa造 Nr 5/54/08 Zarz康u Wojew鏚ztwa Kujawko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 r.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie plac闚ek opieku鎍zo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2008.Zarz康zenie Nr 3/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 stycznia 2007 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<

Rozporz康zenie Ministra Polityki Spo貫cznej z dnia 8 marca 2005 r.

>> pobierz <<
>> O鈍iadczenie Podmiotu <<

Zarz康zenie Nr 23/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 marca 2007 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka.Zarz康zenie Nr 231/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 20 listopada 2007 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<

Pliki do pobrania

>> Za陰cznik Nr 1 do szczeg馧owych materia堯w informacyjnych <<
>> Za陰cznik Nr 2 do szczeg馧owych materia堯w informacyjnych <<
>> Za陰cznik Nr 1 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<
>> Za陰cznik Nr 2 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<
>> Za陰cznik Nr 3 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<

Og這szenie Komisji Konkursowej dot. ofert

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka.Zarz康zenie Nr 190/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 wrze郾ia 2007 r.

>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<

Pliki do pobrania

>> Za陰cznik Nr 1 do szczeg馧owych materia堯w informacyjnych <<
>> Za陰cznik Nr 1 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<
>> Za陰cznik Nr 2 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<
>> Za陰cznik Nr 3 do szczeg馧owych warunk闚 konkursu ofert <<

OGΜSZENIE KOMISJII KONKURSOWEJ
>> pobierz <<

UNIEWA烤IENIE KONKURSU
>> pobierz <<


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego zwi您anego z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2007 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 159/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 lipca 2007 r.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkursu ofert dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta W這c豉wek pozbawionym ca趾owicie lub cz窷ciowo opieki rodzic闚 w ca這dobowej plac闚ce opieku鎍zo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z liczb miejsc do 14 w latach 2007- 2011.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


Otwarty konkursu ofert dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta W這c豉wek pozbawionym ca趾owicie lub cz窷ciowo opieki rodzic闚 w ca這dobowej plac闚ce opieku鎍zo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z liczb miejsc do 30 w latach 2007- 2011.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2007 przez organizacje prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego w zakresie:

Pomocy spo貫cznej, w tym dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych.

>> pobierz <<

>> Sprawozdanie <<

Zarz康zenie Nr 79/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 maja 2007 r.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2007 w zakresie:

Profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym.

>> pobierz <<

>> Sprawozdanie <<

Zarz康zenie Nr 80/2007 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 maja 2007 r.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta W這c豉wek

og豉sza:


otwarty konkurs ofert na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta W這c豉wek pozbawionym ca趾owicie lub cz窷ciowo opieki rodzic闚 w ca這dobowej plac闚ce opieku鎍zo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w latach 2007-2011.

>> pobierz <<

>> Wyniki otwartego konkursu ofert <<

Data wprowadzenia: 2009-01-05 12:11Autor informacji:
Artyku by czytany: 1207 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki