Urz康 Miasta W這c豉wek
Prezydent Miasta
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Biuro Obs逝gi Mieszka鎍闚
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w UM
Nab鏎 pracownik闚 w jednost. miejskich
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Kultura fizyczna, sport, turystyka
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Kultura, sztuka, ochrona d鏏r kultury
Edukacja, o鈍iata
Inne
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykazy stowarzysze
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Kontrole w UM - 2010 rok

Jednostka kontroli zewn皻rznej: Najwy窺za Izba Kontroli
Zakres kontroli: Realizacja zada w zakresie zapobiegania nadwadze i oty這軼i u dzieci i m這dzie篡 szkolnej
Okres obj皻y kontrol: 2009 - 2011, do czasu zako鎍zenia kontroli
Termin kontroli: Od 29.12.2010 r. - 09.03.2011 r. z przerwami
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Kontroli

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Najwy窺za Izba Kontroli
Zakres kontroli: Wykorzystanie 鈔odk闚 publicznych na pomoc materialn dla uczni闚
Okres obj皻y kontrol: 2009 - 2011, do czasu zako鎍zenia kontroli
Termin kontroli: Od 24.12.2010 r. - 09.03.2011 r. z przerwami
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Kontroli

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Regionalna Izba Obrachunkowa
Zakres kontroli: Dora幡a kontrola gospodarki finansowej
Okres obj皻y kontrol: -
Termin kontroli: 22-26.11.2010r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Najwy窺za Izba Kontroli
Zakres kontroli: Udzielanie przez Gmin Miasto W這c豉wek bonifikat nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzeda篡 w okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 wrze郾ia 2010r.
Okres obj皻y kontrol: 01.01.2007r. – 30.09.2010r.
Termin kontroli: 14.10.2010r. – 30.11.2010r. (z przerwami)
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Zakres kontroli: Wybrane zadania zlecone z zakresu administracji rz康owej oraz prawid這wo嗆 przyjmowania i za豉twiania skarg i wniosk闚
Okres obj皻y kontrol: rok 2009
Termin kontroli: 17.08.2010r. – 17.09.2010r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Zakres kontroli: Prawid這wo嗆 wykorzystania przez miasto dotacji udzielonych z bud瞠tu Wojewody na realizacj zada z zakresu administracji rz康owej od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Okres obj皻y kontrol: rok 2009
Termin kontroli: 12.08.2010r. – 03.09.2010r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Najwy窺za Izba Kontroli
Zakres kontroli: Stosowanie ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej przez Urz康 Miasta W這c豉wek
Okres obj皻y kontrol: 01.01.2007 r. – 31.03.2010 r.
Termin kontroli: 12.07.2010 r. – 05.08.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Pa雟twowa Inspekcja Pracy
Zakres kontroli: Przestrzeganie przez pracodawc przepis闚 prawa pracy o urlopach wypoczynkowych
Okres obj皻y kontrol: rok 2009
Termin kontroli: 01, 06 i 08.07.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych
Zakres kontroli: 1. Prawid這wo嗆 i rzetelno嗆 obliczania, potr帷ania i op豉cania sk豉dek oraz innych sk豉dek i wp豉t, do kt鏎ych pobierania zobowi您any jest Zak豉d, zg豉szanie do ubezpiecze spo貫cznych i ubezpieczenia spo貫cznego.
2. Ustalanie uprawnie do 鈍iadcze pieni篹nych z ubezpieczenia chorobowego i wypadowego, wyp豉canie tych 鈍iadcze oraz dokonywanie rozlicze z tego tytu逝 oraz sprawdzanie prawid這wo軼i obliczania przez p豉tnik闚 sk豉dek kwot wyr闚na zasi趾闚 oraz odsetek od kwot tych wyr闚na i ich rozliczania w ci篹ar sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne w wyniku realizacji wyroku Trybuna逝 Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.
3. Prawid這wo嗆 i terminowo嗆 opracowywania wniosk闚 o 鈍iadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawid這wo嗆 wystawiania za鈍iadcze lub zg豉szanie danych dla cel闚 ubezpiecze spo貫cznych.
Okres obj皻y kontrol: 01.01.2007r. – 31.12.2009r.
Termin kontroli: 22–25.06.2010r., 28–30.06.2010r., 02.07.2010 r., 05–08.07.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Regionalna Izba Obrachunkowa
Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zam闚ie publicznych
Okres obj皻y kontrol: od 01.01.2009 r. do dnia kontroli
Termin kontroli: 24.05.2010r. – 20.08.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Najwy窺za Izba Kontroli
Zakres kontroli: Prawid這wo嗆 u篡tkowania i utrzymania obiekt闚 budowlanych w latach 2007-2010 (do 30 czerwca)
Okres obj皻y kontrol: 2007 – 2010 (do 30 czerwca)
Termin kontroli: 29.04.2010r. - 20.08.2010r. (z przerwami)
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

------------------------------------------
Jednostka kontroli zewn皻rznej: Krajowe Biuro Wyborcze
Zakres kontroli: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborc闚 miasta W這c豉wek
Okres obj皻y kontrol: -
Termin kontroli: 20–22.01.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dost瘼ne do wgl康u w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr


Data wprowadzenia: 2010-09-30 14:39Autor informacji: Marcin Szarpak (OPiK)
Artyku by czytany: 1038 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki